Col.lecció personal.

Reutilitzo els materials fungibles que tinc al taller, que entren en desús després d’un encarreg.
Tinc l’ansia de crear sense saber on acabaré, sense un plànol. Tenir un objecte davant i intervenir en ell. Així neix la serie Cadires12.