Aparador Space Walker
Direcció d'art Marnich Associates
client Biosca&Botey

Muntatge del aparador per una botita d'iluminació.